İleri İK

16 Temmuz 2015 Perşembe

En Önemli 25 Kariyer Danışmanı Profilleri

     En Önemli 25 Kariyer Danışmanı Profilleri I Linkedin listesinde yer almış bulunmak oldukça sevindirici bir gelişmeydi.
     Bununla beraber en önemli Kariyer Danışmanı değerlendirmelerinde ismimizin çıkması aynı zamanda daha çok okumak,araştırmak böylelikle,daha da kaliteli ve etkili üretimler ve paylaşımlarda bulunmak bakımından  bizler için motivatör tesiri oluşturuyor diyebilirim.
    Liste sürekli güncellenip değişime uğrasa da;bu başlıktaki bir değerlendirmeye girip,çok değerli gelişim profesyonelleriyle bu listeyi paylaşmış olmak gerçekten mutluluk verici.
    En önemli 25 Kariyer Danışmanı başlıklı liste ve  söz konusu paylaşımın yayımlandığı link aşağıda  bulunmaktadır.
    Paylaşmak Sevgidir,Berekettir.
    Nedim İleri  
    Kaynak: https://www.linkedin.com/title/kariyer-dan%C4%B1%C5%9Fman%C4%B19 Temmuz 2015 Perşembe

İyi Bir Yönetici Hangi Tutum ve Yönetsel Niteliklere Sahip Olmalıdır?

   
            Bildiğimiz gibi en etkili öğrenmeler yol üzerinde yürürken gerçekleşen deneyimlerden elde ediliyor,
               Diğer taraftan yönetim ve yöneticilik bakımından güncelliğini ve önemini hiç kaybetmeden sürdüren bazı yaklaşımlar ve değerlerin ise bu deneyimlerden yola çıkarak belirginlik kazandığını söylemek mümkün.Bu tutum ve değerlerin aynı zamanda günümüzde; gerek iş ve yönetim alanında olsun,gerek de tüm İnsan ve toplum ilişkileri alanlarında olsun öne çıkan bir trend olan iletişim becerileri ve duygusal zeka yaklaşımları ile örtüşmesi bu yazıya ilişkin yönelim kaynağı diyebilirim. 
               Bu değerlendirmeler ışığında, İnsan Kaynakları Yöneticileri için ekip veya takım Liderliği   bakımından önemli ip uçları ve anahtar noktaları içinde barındıran '' İyi Bir Yönetici Hangi Niteliklere Sahip Olmalı? '' başlıklı olup kariyer.net İK BLOG' da  yayımlanan yeni makaleme aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
                  En iyi dileklerimle,

                  
                  Paylaşmak sevgidir,berekettir.
                  Nedim İleri

12 Haziran 2015 Cuma

Motivasyonun Özünde İçsel Motivasyon Vardır


Motivasyon veya motive kelimesini özet bir tanımla; İnsanın davranışlarının bir amaca dönük olarak yönlendirilmesi bakımından oluşturulan güdüleme ve bu etkilemeyle oluşan güdülenme olarak değerlendirmek mümkün.
Bununla beraber motivasyonu iç ve dış motivasyon olarak iki başlıkta değerlendirmemiz gerekiyor.
1.      İç motivasyon.
2.      Dış motivasyon.
            İç motivasyon: İnsanın tamamen kendi içindeki istek, arzu ihtiyaç ve dürtülerden kaynaklanan öz motivasyon.
            Dış motivasyon: İnsanın iç istek, arzu ve ihtiyaçlarının yanında yine davranışlarını etkileyen dış faktörler kaynaklı güdüleme(Ödül, terfiler ve takdir görme vb.)
            Ancak bu işin özünde her zaman iç motivasyon vardır. Çünkü bizler kişisel istek, amaç ve ihtiyaçlarımızı karşılayacağını düşündüğümüz davranışlar sergileriz.
            Etkili güdüleme için ise, bu iki durum yani hem iç hem de dış motivatör unsurları beraber değerlendirmek gerekiyor.
            Etkili motivasyon demişken isteklendirme ve bir tutum veya davranışa yönlendirmeye dönük güdüleme için öncelikle;
·         İnsanların amaçları,
·         İhtiyaçları,
·         İsteklerinin
            Bilinmesi ve böylelikle kişiyi daha çok etkileyecek motivasyon araçlarının seçilmesinde yarar var.
            Çünkü İnsanlar,
·         Terfi etmek,
·         Ücret ve yan hakların iyileşmesi,
·         Anlamlı buldukları bir üretimin içinde yer almak,
            Gibi faktörlerden tamamen farklı şekilde etkilendiklerinden bu manada karşımızdaki İnsanın bu temel faktörlerden etkilenme durumunu tespit etmeye çalışmak ve güdülemede bu esasa dayalı davranmakta fayda var.  
            Motivasyon yöntemleri dediğimizde;
·         Korku motivasyonu (ceza)
·         Teşvik motivasyonu (ödül)
·         Kişisel gelişim motivasyonu(kişisel ve kariyer bakımından gelişme)
            Yöntemlerini görüyoruz.
            Ayrıca bu yöntemlerin seçimi konusunda da özenli ve duruma uygun, doğru seçimler yapmak gerektiği göz ardı edilmemeli.
            Konu başlığında yer aldığı üzere, motivasyonda asıl olan ve güçlü tesire sahip bulunan kuşkusuz ki; içsel motivasyon.(kendini harekete geçirme ve dolayısıyla duygusal zeka)
            Bu bakımdan içsel motivasyonu destekleyecek ve daha da güçlendirecek motivatör unsurlar olan,
·         Üretimin içinde yetkilendirme yapmak ve sorumluluk paylaşmak.
·         Ekip ruhunun, iş birliğinin ve biz bakışıyla yürütülen çalışma iklimini sağlamak.
·         İnsanların genel katma değerli ve içinde katkısının olmasını anlamlı bulduğu projeler oluşturmak.
·         İnsanların gelişimleri ve kariyer planları açısından kendilerini güvencede hissetmelerini sağlayacak işletme duruşu ve politikalarını sergilemek.
            Çok etkili motivasyon tesiri oluşturacaktır.
            Netice olarak İnsan kaynaklarında çalışan her İnsanın, özellikle de Stratejik İK nın süreç yöneticileri konumunda bulunan İnsan Kaynakları Yöneticilerinin ;temel yöneticilik becerilerinden sayılan kavramsal, teknik,beşeri ve karar verme becerileri bütünselliği içinde yapıştırıcı etkiye sahip olan beşeri becerileri önemli yer tutmaktadır.
            Bu bakımdan İK Yöneticileri olsun diğer departmanların Proje Yöneticileri veya ister ekip/takım ister eylemsel, isterse de stratejik yönetim kademelerinde olsun tüm Yöneticilerin artık; bireysel zeka yanında kişiler arası iletişim zeka( duygusal zeka)sına da sahip olmaları gerekiyor.
             Böylelikle yönetici ve liderler organizasyonda her kademedeki çalışanların amaçlarını, ihtiyaçlarını ve isteklerini iyi sezinleyip, çalışanların güdülenme algılarının hangi yöntemle doğru etkileşimli olacağını belirleyip bu doğru analizlerle, sağlıklı çıkarımlar yapıp yönetici ve liderliğin ikiz kardeşi durumundaki Motivatörlük yetkinlikleriyle işletmeyi amaçlarına ve hedeflerine güçlü bir şekilde taşıyabilsinler.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.

Nedim İleri

2 Haziran 2015 Salı

CV Hazırlamada Önemli Referans Noktalar Nelerdir?


     
          CV hazırlama ile ilgili genel olarak;
1-Fotoğraf ya hiç kullanılmamalı veya fotoğrafa yer verilmişse fotoğrafın üzerinde yer alan stüdyo ismi ibaresi kesinlikle bulunmamalı.
2-İmla,dil bilgisi ve yazım kurallarına kesinlikle dikkat edilmeli.
3-Metin içinde tüm harf karakterleri büyük harfle yazılmayıp, büyük harflere ancak cümle başında veya özel isimler kullanıldığında vb. gerekli durumlarda yer verilmeli.
4-Talip olunan bu işi sizin daha farklı yapacağınızı anlatan emarelere yer verilmeli.
5-Açık pozisyon için öne çıkacağı düşünülen bilgi, beceri, tutum ve değerlere ilişkin yetkinlikler özenle vurgulanmalı.
6-İlk iletişim durumunun önemi bakımından bu formun da bir manada ilk referans olacağı unutulmamalı.
7-Tamamen aynı proses üzerine olmakla takvim yıllarınca tekrarla süregiden çalışmaların bütününü deneyim skalasında belirtme durumundan uzak durulmalı.
 8-Deneyimlerden bahsederken bireysel manada hangi projede en fazla katma değer üretiminde bulunulup, hangi özgün üretimler sonucu hangi gerçekleşmelerin oluştuğu bilgisine özellikle yer verilmesi.
9-Gereksiz detaylardan arınmış öz deneyimler yanında, öz gelecek (kişisel misyon, vizyon, amaç, kariyer hedef ve beklenti vb.) durumuna da mutlak yer verilmeli.
10-Verilen bilgilerin gerçekçi ve kesinlikle abartıdan uzak olması. Formu düzenlerken gerektiğinde şablon dışına da çıkılmalı.  
11-İlgi ve merak oluşturacak özellikte satır araları konumlandırılmalı ki; bunlara yönelik sorular çıksın ve bu sayede daha net cevaplar vereceğiniz konular ve sergileyeceğiniz alan hakimiyeti size avantaj sağlasın.
12- Özetle; işe alımcı siz olsaydınız aynı cv’ ye sahip bir adayı: bu işe hangi nedenlerle mutlaka alırdınız? Sorusuna odaklı bir cv hazırlama stratejisi izlenmesi,
Bununla beraber başvuruların devamlı şekilde sürdürülmesi, dolayısıyla oltanızın sürekli suda bulunması,
Önem taşımaktadır.

Paylaşmak sevgidir, berekettir.
Nedim İleri

24 Mayıs 2015 Pazar

Kariyer Planlaması da Bir Çeşit Planlama Değil Midir?
          Ekip, birey, görev.

          Lider, yönetici, iş gören.

         Müdür, Şef, Direktör.

         Ekonomist, Tabip, Bahçıvan.

         Yazar, Sosyolog, Eğitmen,          Bu mesleki kavramları sayfalar dolusu yazmak ve çoğaltmak mümkün.

          Bu tanımlar veya meslek adları görüldüğü üzere kendi başlarına yazıldığında pek bir mana taşımıyorlar. Bununla beraber bu meslek adlarının veya tanımların yanına ancak bir ek yaptığımızda ve bunların öncesinde veya sonrasında bir İnsan ismiyle beraber bu meslek adlarını tanımladığımızda ise, bu andan itibaren bu kavramlar gerçek manada bir değer ifade etmeye başlayacaktır.

          Sözün özü bütün mesleklerde veya iş yaşamı olsun, sosyal alanlarda olsun tüm kavramların içinde İnsan vardır. İnsan doğası vardır. İnsan Öznedir.

         Ayrıca İnsan fiziksel, zihinsel, ruhsal ve duygusal olmak üzere dört boyutu bulunan, kainatın en şereflisi olan muhteşem bir varlık ve kıymettir.

         Bu bakımdan İnsan isminin yanındaki sıfatları da kıymete dönüştürendir. Dolayısıyla meslek de, kariyer de, başarı da İnsanlar içindir.

         Kariyer konusuna tekrar dönecek olursak;

         Meslek seçimi ve mesleki yönelim için önemli çıkış ve başlangıç noktalarını kısaca şu şekilde sıralayabiliriz.
  • Mesleki yönelme yani kariyer planlaması her İnsan için gereklidir ve aynı ölçüde önemlidir.
  • Bu yönelmeye öncelikle olabildikçe erken yaşlarda başlanması,
  • İnsanların en başta kendilerini tanıması ki; duygularını, tutkularını, ilgilerinin farkında olması,
  • Becerilerini, yeteneklerini ve de en önemlisi güçlü yanlarını bilmesi,
  • Güçlü yanlarını desteklemek için nelerin gerektiğini araştırıp bu manada gelişimini de planlaması ve sürdürmesi,
  • Sadece ilgi ve tutkunun bir mesleki alanda gelişim için yeter olmayacağını, sonuçta yapısal bazı özelliklerinde gerekliliğinin unutulmaması,(mesela el becerisini de çokça gerektiren bir meslek yalnızca teorik başarıyla ikame edilebilir mi?)

         Yapısal durumla ilgili hepimizin duyduğu veya okuduğu bir paylaşım vardır; körpe bir güvercin yavrusu bir kaza sonucu yuvalarından sarkıp kendisini o bölgede bir tavuk ve minik yavrularının arasında bulur.

          Hikaye bu ya, anne tavuk ve civciv yavrular bu körpe güvercin yavrusunu benimseyip kendilerinden biri gibi otlarını, yemlerini paylaşırlar. Gün bitince anne tavuk hepsini kümese toplar. Günler böyle geçer ve civcivler de, yavru güvercin de büyüyüp gelişirler. Bir gün tesadüfen bir yükseklikten aşağıya inerlerken minik güvercin kanatlarını açıp çırptıkça havada uzun süre kalabildiğini fark eder. Bu deneyim onu daha yükseklere uçmaya yöneltir ve civciv yavrularının arasından uçup kendi cinsleriyle buluşur, böylelikle ait olduğu ortama ve kendi doğasına kavuşur.

          Yavru civcivler de bu yavru bizim aramızdaydı, bizden biriydi. Yüksekliklerden kendini bırakmayı severdi. Bunu sürekli tekrar ederek yükseldi ve daha yükseklere ulaşıp özgürlüğüne kavuştu deyip, bu uçma denemelerini sayısız miktarda tekrarlasalar da ne yazık ki sonuç başarısız.

          Bilemezlerdi ki ;o yavru bir şekilde onların içinde yetişse de o doğuştan bir yeteneğe sahipti ve aslında o bir güvercindi.
         
  •  İlgi ve tutkunun yanında bilinçlice sergilenecek çabanın da hafife alınmayacağının hiç hatırdan çıkarılmaması,
  • Beceri, ilgi, tutku ve çaba korelasyonunun doğruca eşleştirilmesi,
  • Bu konuda yetkin ve deneyimli İnsanlardan gerektiğinde destek alınması.

           Netice itibarıyla kariyer bir meslek seçimine yönelik uzun soluklu yolculuk. Bu yolculukta da her yolculukta olduğundan biraz daha öte (çünkü bu işin adı bile Kariyer Planlaması) bu planlamanın da tüm planlamalar da olduğu gibi çabayla ve sabırla bezenip özenle planlanması, bu tırmanışta niyet aşamasında ise olabildiğince uygun araçlar seçilip, merdivenin sağlam zemine konumlandırılması en önemli husus.

         Kariyer planlama ve geliştirme konusuna inşallah gelecek yazılarda devam etmek dileğiyle,

         Paylaşmak sevgidir, berekettir.

         Nedim İleri

16 Mayıs 2015 Cumartesi

Kariyer mi Mutluluk Getirir Mutluluk mu Kariyere Ulaştırır?Kariyer kelimesi öncelikle ne anlama geliyor? İngilizce karşılığı olarak sözlüğe bakıldığında: koşmak, hız yapmak, meslekte başarı kazanma manası ilk sıralarda yer alırken,    Fransızcadaki karşılığı ise: koşu yeri(yarış pisti),ömür boyu, meslek yaşamı anlamları ile karşımıza çıkıyor.
Peki, Kariyer denilince bizler ne anlıyoruz veya ne anlamamız bizim doğru pencereden baktığımıza işaret. Bu konuda bir araştırmaya yönelip İnsanlara mikrofon uzatıp sizce kariyer nedir veya ne demektir desek; muhtemelen duyacağımız cevaplar şu merkezde olacaktır.
-Bir yere gelmek,
-Terfi etmek,
-İşinde üst kademelere yükselmek,
-Yönetici olmak,
Ekseninde olacaktır.
Şimdi de belli ölçüde bu konuda alan bilgisine sahip İnsanlara aynı soruyu yöneltip cevap aradığımızda ise;
* Bir meslekte zaman ve emek verip çalışmayla elde edilen aşama,
*Başarı,
*Uzmanlık,
*Mesleki açıdan mesleki niteliğinin ve statünün artışı,
*Yönetsel basamaklarda ilerleme,
* Akademik açıdan tanınan çeşitli derecelerde yol alıp yükselme,
Şeklinde verilecek cevaplar ile buluşuyor olacağız.
Kariyerden ve özellikle yönetsel açıdan ilerlemelerden söz açılmışken,
‘’Yöneticilik, başarı merdivenini tırmanma becerisidir; liderlik ise merdivenin doğru duvara dayalı olup olmadığını belirler.’’ (Stephen R. Covey)
Bu özlü söze yer vermeden geçemeyeceğim.
Kariyeri yukarıda sıraladığımız bu özet çerçevesinde; Başarmak, bireyin işinde ve mesleğinde kayda değer ölçüde deneyim kazanıp, yol alıp, daha etkili ve söz sahibi bir yönetsel rol temsiline erişmesi ve dolayısıyla bu sayede elde edilen maddi, manevi kazanımlardan tatmin olması, kendisini mutlu ve iyi hissetmesi gibi genel bir çerçevede tanımlamak mümkün gözüküyor.
Kariyerin bu genel tanımına ulaşıp, kariyerin bir süre giden yolculuk olduğuna değindikten sonra,
Kariyer planlaması nedir, kariyer planlaması nasıl yapılır?
 Bu konudaki temel çıkış ve anahtar noktalar nelerdir?
Sağlam köklere dayanan kariyer yolculuğu nasıl tasarlanıp, beklentiler, gereksinim çözümleme ve analizleriyle nihayet planlanıp başlatılabilir?
Hangi çabalar bu yolculuğun etkili tasarımı ve amacına, hedefine doğru istikamet yol alıp ilerleye bilmesine referanstır?
Kariyer yolculuğunda sırt çantamızı nelerle donatmalıyız?
Kariyerde sürekli sağlam adım ilerlemeye ilişkin kritik eşikler nelerdir?
Gibi başlıkları ayrı ayrı ele alıp, inşallah sonraki yazılarımda Kariyer Serisi paylaşımlarıma devam etmek istiyorum.
Yazıya konu olan ‘’Kariyer mi mutluluk getirir, mutluluk mu kariyere ulaştırır.’’  konusunda ise nihai cevap Kariyer Serisi finalinde kapsamlı şekilde ortaya çıkacak olup, bu başlığa ilişkin şimdilik şu kadarını belirtmek mümkün.
1-Mutluluk yalnızca diğer taraflardan umulan bir olgu olmayıp, bizim emeğimizle, çabamızla ve tutkumuzla da doğru orantılı ve bu alt yapıdan beslenmeyle büyük ölçüde ilgilidir. Biz bir üretimin içinde hiç yer almamış ve beklentilerimizi tamamen dış çevre etkenlerine dayalı oluşturmuş isek, ne yazık ki bu durum doğru ve gerçekçi bir beklenti olmaktan uzaktır.
2-İnsanların içsel motivasyon etkileşimlerinin birbirinden farklı olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kimimiz maddi edinimler den, kimimiz, kariyer yapmaktan, kimimiz ise bir başarının ve genel katma değerli bir üretimin içinde yer almaktan motive oluyoruz.
3-Mutluluk önce İnsanın kendisiyle barışık olmasıyla, sonrasında ailesiyle ve yakın çevresiyle güçlü bağlarının kurulu bulunmasıyla, nihayet iş yaşamındaki durumu ve konumuyla, yani öncelikle bu ilk iki aşamadan bağımsız değerlendirilemeyecek bir olgu.
Diye düşünüyorum.  
Kuşlar uçarken kondukları dala değil! kendi kanatlarına güvenirler imiş. İnsanın kanadı gayretidir dememiş mi Hz. Mevlana.
Paylaşmak sevgidir, berekettir.
Nedim İleri

2 Mayıs 2015 Cumartesi

İK BLOG YAZMANIN KATKILARI VE İŞ ARAMA SÜRECİNE ETKİLERİ

            Öncelikle Blog yazmanın katkıları diyecek olursak,
      -Blog açıp yazı yazan İnsan böylelikle kendisini ifade etme becerisini geliştirir ki; bu durum her İnsan için her yaşta ve her durumda önemli bir gereksinimdir. ‘’Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır’’(Francis Bacon)
      -Yazan İnsan; yazmak ve üretmek için okuma, araştırmaya yönelir, dolayısıyla sürekli öğrenme kapısını açık tutmayı ve en önemlisi öğrenmeyi öğrenir; bu durum ise her yazı İnsanının en etkili kazanımıdır.
    -Blog sayfası açıp yazan ve paylaşan bir İnsan özgün üretimlerle sahip olduğu mikrofondan kendini ve sesini tüm ilgili mecralara duyurur. "Dünyada hiç kimse, seyirci koltuğunda oturan cesur insanları alkışlamaz. Alkışlar, hep sahneye çıkanlar içindir.."
(Tayfun Topaloğlu)
    - Blog yazan İnsanın oldukça iyi etkililikte Network kapasitesi oluşur ve devam ölçüsünde de gelişir ki; bu da yazı yazan ve paylaşımda bulunan kişiye hiç küçümsenmeyecek ölçüde avantaj sağlayan bir durumdur.
     -Blog yazarı sayfasında oluşturduğu nitelikli içerik çalışmalarıyla kendi markasını oluşturma yolunda ilerler.
      - Araştıran ve yazıp üreten İnsan; eleştirmek, suçlamak veya şikayet etmek gibi olumsuz tutum sergilemek yerine bir nebze de olsa ışık oluşturmayı tercih eder ve imkanı ölçüsünde genel katkı üretmeye çalışır.
           
      Blog yazmanın iş arama sürecine etkileri ise,
      Blog yazan aday,
-Çevresi ve iletişimde olduğu İnsanlar aracılığıyla daha çok açık pozisyon bilgisi ve iş ilanına erişir.
- İş görüşmesi çağrısına başvuru yaptığı andan itibaren plan yapmayı bilir.
- Etkili öz geçmiş ve öz gelecek oluşturmayı bilir.
- Mülakat sırasında mülakat teknikleri konusunda farkındalık sahibidir.

- Mülakat uygulamasını yapan kişilere karşı davranışlarında daha bilinçli olacaktır.
-Sergilediği özgüven yüksek olacaktır.
-Güven oluşturacaktır.
-İletişim becerisinin gelişmişliği ile dikkat çekecektir.
-Duygusal zeka bakımından ise ;
1.      Kendini tanıyan,
2.      Duygularını yönetebilen,
3.      İçsel motivasyonu yüksek,
4.      Duygudaşlık(empati) kurabilen,
5.      İnsan ilişkilerini yönetebilen.

     Beceri ve yetkinliklere sahip olmakla,
    Tüm bu artı kazanımlar sayesinde;
     En çok da ilişki yönetimi açısından,
     İK Bloğu açmakla bir anlamda proje başlatıp sürdüren,
     Hobi sahibi olmakla farklı olan,
     Bu günün temel yetkinliği olan iletişim ve ilişki yönetimi becerisi gelişmiş olan,
     Gibi seçme parametreleri bakımından yazı yazan adayların farkı fark edilecek,
Bu itibarla rakipleri arasında avantaj elde edecekler,

          Netice olarak da,
Eşitler arasında çoğunlukla tercih edilen kişi olacaklardır diye düşünüyorum.
    Paylaşmak sevgidir, berekettir.
    Nedim İleri